MANCOMUNIDADE DE MONTES VECIÑAIS EN MAN COMUN DO VAL MIÑOR E VIGO

Representante legal: LATINO RODRIGUEZ AREAL
C.I.F: G36748911
Coordinador técnico: LUZ SANTOS MORAIS