ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL DE VALDEORRAS, ASFAVAL

Representante legal: Mª JOSE CONDE MORAL
C.I.F: G32204703
Coordinador técnico: MANUEL RODRIGUEZ ROMAN

CONTACTO

Enderezo:
O BAÑADOIRO, S/N
32340 - VILAMARTIN DE VALDEORRAS - OURENSE
Teléfono: 988 326 724 Móbil:
Fax: 988 326 606
Email: asfaval@hotmail.com
Nº de voluntarios: 5

INFORMACIÓN

Quen somos:

A Asociación de Familiares de Persoas con Discapacidade Intelectual de Valdeorras; ASFAVAL, é unha entidade sen ánimo de lucro fundada no ano 1995 co obxectivo de dar resposta ás necesidades dunha serie de familias que se atopaban cunha problemática común: ter algún dos seus membros discapacidade intelectual e/ou retraso mental.ASFAVAL da cobertura a comarca de Trives, Viana, a Veiga, O Bolo, Vilariño de Conso e O Puente de Domingo Flórez.Nestes momentos ASFAVAL conta cun Centro Ocupacional situado en Vilamartín de Valdeorras, recentemente rematouse o centro de día e a residencia no Barco de Valdeorras.

A quen vai dirixida:

Na actualidade ASFAVAL, ofrece os seus servizos a 21 persoas con Discapacidade Intelectual de carácter leve ou moderada e psicopatoloxía asociada que teñen recoñecido polo E.V.O un grado de minusvalía superior ao 33%, maiores de idade, de ambos sexos e cun nivel de autonomía que lles permita a súa integración social e laboral.

Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. e cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico