ASOCIACIÓN ASESER-TERANGA

Representante legal: PAPA DIOP DIOP
C.I.F: G15814700
Coordinador técnico: RAFAEL SÁNCHEZ-FERNANDEZ GARCÍA

CONTACTO

Enderezo:
Centro Cívico Labañou - Rúa Colombia, s/n
15011 - A CORUÑA - A CORUÑA
Teléfono: 981 264 170 Móbil:
Fax:
Email: aseserteranga@yahoo.es
Nº de voluntarios: 15

INFORMACIÓN

Quen somos:

Somos un colectivo de persoas, fundamentalmente de orixe senegalés, pero tamén doutros países, especialmente de África, así como cidadáns galegos solidarios cos devanditos colectivos.

A quen vai dirixida:

· Á faciana de traballo en España, a inmigrantes. · A faciana de cooperación internacional, a poñer en marcha un proxecto de creación dun centro de atención primaria en Coki (Senegal).

Quen pode colaborar:

Calquera tipo de persoa solidaria.

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e infancia
Vol. e cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado
Educación e voluntariado