ASOCIACIÓN ASESER-TERANGA

Representante legal: PAPA DIOP DIOP
C.I.F: G15814700
Coordinador técnico: RAFAEL SÁNCHEZ-FERNANDEZ GARCÍA