ACCEM - ASOCIACIÓN COMISIÓN CATÓLICA ESPAÑOLA DE MIGRACIÓN

Representante legal: PEDRO PUENTE FERNANDEZ
C.I.F: G79963237
Coordinador técnico: CARMEN VAZQUEZ PEREZ-BATALLON

CONTACTO

Enderezo:
PRAZA JOSÉ TOUBES PEGO, 1, 2ª PLANTA
15007 - A CORUÑA - A CORUÑA
Teléfono: 981 168 897 Móbil:
Fax: 981 168 909
Email: galicia@accem.es
Nº de voluntarios: 468

INFORMACIÓN

Quen somos:

Accem é unha ONG que proporciona atención e acollida a refuxiados e inmigrantes en España, promovendo a inserción e a igualdade de dereitos e deberes de todas as persoas sexa cal sexa a súa orixe, sexo, raza, relixión ou grupo social. Traballamos mediante programas e proxectos que responden á necesidade de proporcionar atención, acollida, formación e inserción socio-laboral a refuxiados e inmigrantes con especial atención cara aos máis vulnerables: menores non acompañados, mulleres e minorías étnicas. O traballo que desempeñan os voluntarios é un dos alicerces da nosa organización. Accem traballa na consolidación dos equipos de voluntariado e na súa orientación, xestión e promoción.

A quen vai dirixida:

Refuxiados, solicitantes de asilo, migrantes e poboación en xeral

Quen pode colaborar:

Toda persona que estea comprometida cos valores sociais, de solidariedade e humanitarios; e sensibilizada co fenómeno da inmigración e a exclusión social.

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado
Educación e voluntariado