ACCEM - ASOCIACIÓN COMISIÓN CATÓLICA ESPAÑOLA DE MIGRACIÓN

Representante legal: PEDRO PUENTE FERNANDEZ
C.I.F: G79963237
Coordinador técnico: CARMEN VAZQUEZ PEREZ-BATALLON