ASOCIACIÓN ENXEÑERÍA SEN FRONTEIRAS GALICIA

Representante legal: Daniel Vila Barreiro
C.I.F: G36774271
Coordinador técnico: Sergio Fernández Responsable Voluntariado

CONTACTO

Enderezo:
E.T.S.E. Camiños, Canais e Portos - Campus de Elviña, s/n
15071 - A CORUÑA - A CORUÑA
Teléfono: 881 011 479 Móbil:
Fax: 981 167 170
Email: info@galicia.isf.es
Nº de voluntarios: 25

INFORMACIÓN

Quen somos:

"ESF Galicia é unha asociación independente sen ánimo de lucro baseada no voluntariado, que busca construir unha sociedade mundial xusta e solidaria mediante a Cooperación para o Desenvolvemento e poñendo a Tecnoloxía ao servizo do Desenvolvemento Humano". Pero sobre todo, ESF é un grupo de persoas que, fgronte á actitude pesimista de dicir "que mal está todo" pero sen facer nada, por cambalo, traballa por acadar outra actitude máis constructiva demostrando que facendo incluso pequenas cousas pódese transformar á sociedade.

A quen vai dirixida:

O nome da asociación é "Enxeñería" Sen Fronteiras, non "Enxeñeiros". Pois a capadicade de poñer a tecnoloxía ao servizo do desenvolvemento humano é de todo o mundo, non exclusivamente de enxeñeiros. Ademáis, para que una sociedade cambie é necesario que as persoas que a formen tamén o fagan. Por iso, ESF aposta polo voluntariado como unha actividade transformadora en se mesma

Quen pode colaborar:

Para contribuir na educación e na conciencia social necesítase de xente que non ten porque ter estudos de enxeñería, calquera persoa pode ter algo que aportar neste campo, tanto profesionais da Socioloxía, da Economía, do Ensino, do Periodismo, da Psicoloxía..., ou sen estudos universitarios. Abonda con ter unha conciencia crítica e ganas de invertir unha pequeña parte de noso tempo.

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado
Educación e voluntariado