ASOCIACIÓN ENXEÑERÍA SEN FRONTEIRAS GALICIA

Representante legal: Daniel Vila Barreiro
C.I.F: G36774271
Coordinador técnico: Sergio Fernández Responsable Voluntariado