ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE PERSONAS CON ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS, AFA VIVEIRO

Representante legal: JOSE AMADOR FERNÁNDEZ PÉREZ
C.I.F: G27341940
Coordinador técnico: ANA SOLLOSO TIAGONCE

CONTACTO

Enderezo:
AVDA DE CERVANTES S/N - CLAUSTROS DE SAN FRANCISCO , PLANTA BAIXA
27850 - VIVEIRO - LUGO
Teléfono: Móbil: 616606986
Fax:
Email: alzheimerviveiro@gmail.com
Nº de voluntarios: 7

INFORMACIÓN

Quen somos:

AFA Viveiro nace no 2005 pola necesidade dun grupo de familiares de enfermos de recibir información e apoio nunha época na que a enfermidade de Alzhéimer vai en aumento.

A poboación destino de traballo de dita asociación está ubicada no Concello de Viveiro e concellos limítrofes.

O traballo que se realiza dende a Asociación de familiares de enfermos de Alzhéimer de Viveiro está destinado a mellorar a calidade de vida dos enfermos de Alzhéimer que residen no Concello de Viveiro e arredores, así como a das súas familias, proporcionando un respiro familiar.

Esta asociación conta con obxectivos a cubrir; entre os que están:

Manter nos usuarios desta asociación o maior grao de autonomía persoal, así como conservar o maior tempo posible as funcións cognitivas superiores conservadas e mellorar as deterioradas.

Evitar o illamento do enfermo potenciando as relacións e actividades sociais gratificantes.

A quen vai dirixida:

Familiares e persoas con Alzhéimer e outras demencias neurodexenerativas

Quen pode colaborar:

Calquera persoa que se queira comprometer a apoiarnos nos nosos programas dirixidos ós usuarios/as e ós seus coidadores/as no entorno.

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. e cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado
Educación e voluntariado