ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE PERSONAS CON ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS, AFA VIVEIRO

Representante legal: JOSE MANUEL GARCÍA FERNÁNDEZ
C.I.F: G27341940
Coordinador técnico: ANA SOLLOSO TIAGONCE

CONTACTO

Enderezo:
AVDA DE CERVANTES S/N - CLAUSTROS DE SAN FRANCISCO , PLANTA BAIXA
27850 - VIVEIRO - LUGO
Teléfono: Móbil: 616606986
Fax:
Email: alzheimerviveiro@gmail.com
Nº de voluntarios: 2

INFORMACIÓN

Quen somos:

AFA Viveiro nace no 2005 pola necesidad dun grupo de familiares de enfermos de recibir información e apoio nunha época na que a enfermidade de Alzheimer vai en aumento. A poboación destino de traballo de dita asociación está ubicada no Concello de Viveiro e concellos limítrofes. O traballo que se realiza dende a Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer de Viveiro está destinado a mellorar a calidade de vida dos enfermos de Alzheimer que residen no Concello de Viveiro e alredores, así como a das suas familias, proporcionando un respiro familiar. Esta asociación cuenta con obxetivos a cubrir; entre os que están: Mantener nos usuarios desta asociación o maior grao de autonomía personal, así como conservar o maior tempo posible as funcións cognitivas superiores conservadas e mellorar as deterioradas. Evitar o illamento do enfermo potenciando as relacións e actividades sociais gratificantes.

A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. e cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado
Educación e voluntariado