ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMAIS DO CAMIÑO, APACA

Representante legal: SANTIAGO PIÑAN OUJO
C.I.F: G70459045
Coordinador técnico: Raquel Freiría