ASOCIACIÓN OFICINA DE VOLUNTARIADO

Representante legal: MIGUEL ANGEL BALEA PIÑEIRO
C.I.F: G94035565
Coordinador técnico: OSCAR PONTE BAQUERO

CONTACTO

Enderezo:
Rúa Benito Corbal nº 45- 4º andar- local nº 12
36001 - PONTEVEDRA - PONTEVEDRA
Teléfono: 606119915 Móbil: 615241074
Fax:
Email: OFICINADEVOLUNTARIADO@GMAIL.COM
Nº de voluntarios: 180

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado