ASOCIACIÓN OFICINA DE VOLUNTARIADO

Representante legal: MIGUEL ANGEL BALEA PIÑEIRO
C.I.F: G94035565
Coordinador técnico: OSCAR PONTE BAQUERO