ASOCIACIÓN DE PADRES, MADRES, PROFESIONALES Y AMISTADES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, SPECIAL OLYMPICS GALICIA

Representante legal: ELADIO FERNANDEZ PEREZ
C.I.F: G15771777
Coordinador técnico: Eunice Mosquera Arnoso
PROGRAMA DE VACACIONS DE VERAN 2023
Este programa pretende ofertar alternativas de actividades para que elixan as persoas participantes interactuando con todos os axentes como a contorna, monitores e monitoras de apoio, voluntarios/as... Colaborando cos/as monitores/as de apoio e voluntariado na autodeterminación e relacións inter persoais do grupo. Prazas que se ofertan para persoas voluntarias: POSIBLES PRAZAS PARA PERSOAS VOLUNTARIAS DE APOIO A ORGANIZACIÓN: • DO 9 AO 16 DE AGOSTO - 1 PRAZA • DO 18 AO 25 DE AGOSTO - 1 PRAZA • DO 27 DE AGOSTO AO 3 DE SETEMBRO - 1 PRAZA A figura da persoa voluntaria constitúe un elemento imprescindible en calquera das actividades organizadas por Special Olympics Galicia, pero sen dúbida nas Vacacións de Verán adquire unha maior transcendencia, porque grazas á súa enerxía solidaria, fan posible a inclusión social e axudan a potenciar as capacidades das persoas. Perfil: -Maior de 18 anos. -Con carné de Conducir B. -Preferentemente Estudantes Universitarios ou de Ciclos de Formación Profesional. INFORMACIÓN PARA A PERSOA VOLUNTARIA CAMPAMENTOS DE VERÁN 2023 FUNCIÓNS DA PERSOA VOLUNTARIA: • Interactuarán conxuntamente coas persoas con discapacidade intelectual e monitores/as, facilitando a inclusión en diferentes contornas. • Apoiarán ao coordinador/a acompañando un subgrupo durante as actividades segundo as súas indicacións. • Propoñerán actividades, festas e dinamizarán o grupo de monitores/as. • Responderán as necesidades do subgrupo que acompañen na medida do posible e co apoio e asesoramento do coordinador/a. • Coñecerán e aplicarán as normas establecidas para o mellor funcionamento do programa. • Outras funcións que poidan xurdir en beneficio do lecer da persoa con discapacidade intelectual. OBXECTIVOS: • Ofertar á persoa voluntaria a posibilidade de colaborar na mellora da calidade de vida das persoas con discapacidade intelectual. • Conseguir unha interrelación e adaptación entre o grupo; participante, monitor/a, voluntario/a e coordinador/a. • Que a persoa voluntaria e as persoas participantes gocen do lecer en ambientes comunitarios normalizados. • Que a persoa voluntaria poida apoiar a que participen en actividades elixidas libremente polas persoas con discapacidade intelectual, axudando á súa autonomía. • Potenciar a utilización dos recursos comunitarios que contribúen á normalización e a inclusión social.
CAMIÑO DE SANTIAGO E CONVIVENCIA XACOBEO 2022:
Este programa pretende ofertar a posibilidade de realizar o Camiño de Santiago interactuando con todos os axentes como a contorna, monitores/as de apoio, voluntarios/as... Colaborando cos/as monitores/as de apoio e voluntariado na autodeterminación e relacións inter persoais do grupo. Prazas que se ofertan para voluntarios/as: 14 PRAZAS PARA VOLUNTARIOS/AS DE APOIO A ORGANIZACIÓN: SEMANA DO 27 DE XUÑO AO 3 DE JULLO A figura da persoa voluntaria constitúe un elemento imprescindible en calquera das actividades organizadas por Special Olympics Galicia, pero sen dúbida no Xacobeo adquire unha maior transcendencia, porque grazas á súa enerxía solidaria, fan posible a inclusión social e axudan a potenciar as capacidades das persoas. Perfil: -Maior de 18 anos. -Con carné de Conducir B. -Preferentemente Estudantes Universitarios ou de Ciclos de Formación Profesional. INFORMACIÓN PARA A PERSOA VOLUNTARIA XACOBEO 2022 FUNCIÓNS DA PERSOA VOLUNTARIA: • Apoio en todo o relacionado coa organización. • Apoiarán ao coordinador/a acompañando ao grupo durante as diferentes etapas segundo as súas indicacións. • Dinamizarán o grupo. • Conducir vehículos de apoio durante os diferentes roteiros. • Apoio á persoa responsable do aloxamento con todo o relacionado coas chegadas das diferentes asociacións. • Apoio ao persoal de comunicación, entrevistas ás persoas participantes durante o camiño, realización de reportaxes gráficas. • Responderán as necesidades do grupo que acompañen na medida do posible e co apoio e asesoramento do coordinador/a. • Coñecerán e aplicarán as normas establecidas para o mellor funcionamento do programa. • Outras funcións que poidan xurdir en beneficio da persoa con discapacidade intelectual. OBXECTIVOS: • Ofertar á persoa voluntaria a posibilidade de colaborar na mellora da calidade de vida das persoas con discapacidade intelectual. • Conseguir unha interrelación e adaptación entre o grupo; participante, monitor/a, voluntario/a e coordinador/a. • Que a persoa voluntaria e as persoas participantes gocen do camiño en ambientes comunitarios normalizados. • Que a persoa voluntaria poida apoiar a que realicen con éxito todas as etapas do camiño, axudando á súa autonomía. • Potenciar a utilización dos recursos comunitarios que contribúen á normalización e a inclusión social.
PROGRAMA DE VACACIÓNS DE VERÁN 2022
Este programa pretende ofertar alternativas de actividades para que elixan as persoas participantes interactuando con todos os axentes como a contorna, monitores/as de apoio, voluntarios/as... Colaborando cos/as monitores/as de apoio e voluntariado na autodeterminación e relacións inter persoais do grupo. Prazas que se ofertan para voluntarios/as: PRAZAS PARA VOLUNTARIOS/AS DE APOIO A ORGANIZACIÓN: • DO 5 AO 12 DE XULLO - 1 PRAZA • DO 14 AO 21 DE XULLO - 1 PRAZAS • DO 23 AO 30 DE XULLO - 1 PRAZAS • DO 1 AO 8 DE AGOSTO - 1 PRAZAS • DO 10 AO 17 DE AGOSTO - 1 PRAZA • DO 19 AO 26 DE AGOSTO - 1 PRAZA A figura da persoa voluntaria constitúe un elemento imprescindible en calquera das actividades organizadas por Special Olympics Galicia, pero sen dúbida nas Vacacións de Verán adquire unha maior transcendencia, porque grazas á súa enerxía solidaria, fan posible a inclusión social e axudan a potenciar as capacidades das persoas. Perfil: -Maior de 18 anos. -Con carné de Conducir B. -Preferentemente Estudantes Universitarios ou de Ciclos de Formación Profesional. INFORMACIÓN PARA A PERSOA VOLUNTARIA CAMPAMENTOS DE VERÁN 2022 FUNCIÓNS DA PERSOA VOLUNTARIA: • Interactuarán conxuntamente coas persoas con discapacidade intelectual e monitores/as, facilitando a inclusión en diferentes contornas. • Apoiarán ao coordinador/a acompañando un subgrupo durante as actividades segundo as súas indicacións. • Propoñerán actividades, festas e dinamizarán o grupo de monitores/as. • Responderán as necesidades do subgrupo que acompañen na medida do posible e co apoio e asesoramento do coordinador/a. • Coñecerán e aplicarán as normas establecidas para o mellor funcionamento do programa. • Outras funcións que poidan xurdir en beneficio do lecer da persoa con discapacidade intelectual. OBXECTIVOS: • Ofertar á persoa voluntaria a posibilidade de colaborar na mellora da calidade de vida das persoas con discapacidade intelectual. • Conseguir unha interrelación e adaptación entre o grupo; participante, monitor/a, voluntario/a e coordinador/a. • Que a persoa voluntaria e as persoas participantes gocen do lecer en ambientes comunitarios normalizados. • Que a persoa voluntaria poida apoiar a que participen en actividades elixidas libremente polas persoas con discapacidade intelectual, axudando á súa autonomía. • Potenciar a utilización dos recursos comunitarios que contribúen á normalización e a inclusión social.