FEDERACIÓN GALLEGA DE ENFERMEDADES RARAS E CRÓNICAS, FEGEREC

Representante legal: FRANCISCA LUENGO MILARA
C.I.F: G70218128
Coordinador técnico: Carmen López Rodríguez

CONTACTO

Enderezo:
Centro Cívico San Diego, R/Alberto García Ferreiro s/n 3ºplanta A Coruña
15006 - A CORUÑA - A CORUÑA
Teléfono: 981 234 651 Móbil: 691 011 855
Fax:
Email: voluntariado@fegerec.es
Nº de voluntarios: 67

INFORMACIÓN

Quen somos:

FEGEREC é unha entidade sen ánimo de lucro de ámbito galego, que tén a súa sede no Centro Cívicp San Diego, R/Alberto García Ferreiro s/n 15006, A Coruña, e que naceu no ano 2010 co obxectivo principal de informar e mellorar a calidade de vida dos enfermos con este tipo de patoloxías e as súas familias e dar visibilidade a este tipo de enfermidades pouco frecuentes. FEGEREC ofrece servizos: psicoloxía, traballo social, terapia ocupacional, rehabilitación funcional (fisioterapia), logopedia e neuropsicoloxía nas provincias de A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra.

A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado
Admin. pública e voluntariado
Educación e voluntariado
Responsabilidade social corporativa