FEDERACIÓN GALLEGA DE ENFERMEDADES RARAS E CRÓNICAS, FEGEREC

Representante legal: FRANCISCA LUENGO MILARA
C.I.F: G70218128
Coordinador técnico: Carmen López Rodríguez