FEDERACION GALEGA DE DANO CEREBRAL, FEGADACE

Representante legal: LUCIANO FERNÁNDEZ PINTOR
C.I.F: G70191051
Coordinador técnico: Begoña Hermida Val

CONTACTO

Enderezo:
Rúa Galeras, nº17, 2º andar, oficina 5
15705 - Santiago de Compostela - A CORUÑA
Teléfono: 881 943 148 Móbil:
Fax: ---
Email: fegadace@fegadace.org
Nº de voluntarios: 5

INFORMACIÓN

Quen somos:

A Federación Galega de Dano Cerebral. Constitúese en maio de 2007 polas cinco asociacións existentes en Galicia. Estas son: ADACECO na Coruña, ADACE Lugo en Lugo, Alento en Vigo, Renacer en Ourense e Sarela en Santiago. A Federación persegue a defensa dos intereses e a mellora da calidade de vida dos galegos e galegas con dano cerebral e dos seus familiares. Ademais, pretende sensibilizar á sociedade en xeral con respecto ao alcance e á dimensión do problema, implicar ás institucións e cantas iniciativas se dirixan a resolver as necesidades de rehabilitación, integración e normalización social das persoas con dano cerebral adquirido. Neste contexto, FEGADACE nace co obxectivo de coordinar os esforzos das diferentes asociacións de dano cerebral de Galicia, canalizar as demandas do colectivo e aportar solucións que contribúan a normalizar a situación destas persoas na sociedade.

A quen vai dirixida:

A calquera persoa interesada en colaborar coas persoas con dano cerebral adquirido a través das asociacións ADACECO, na Coruña; ADACE Lugo; Alento, en Vigo; Renacer, en Ourense; ou Sarela, en Santiago de Compostela.

Quen pode colaborar:

Calquera persoa a partir dos 18 anos. A dispoñibilidade de prazas de acción voluntaria nas entidades virá determinada pola identificación de postos previa e polo perfil requirido para cada un deles.

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Adulta
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado