ASOCIACIÓN PARA A PROTECCIÓN DOS ANCIÁNS DE LALÍN E A SÚA COMARCA

Representante legal: JULIO B. LOPEZ RODRIGUEZ
C.I.F: G36022762
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
C/ANTONIA FERÍN MOREIRAS , Nº 17
36500 - LALIN - PONTEVEDRA
Teléfono: 986781897 Móbil:
Fax: 986787043
Email: admonresi@gmail.com
Nº de voluntarios: 24

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado