ASOCIACIÓN PARA A PROTECCIÓN DOS ANCIÁNS DE LALÍN E A SÚA COMARCA

Representante legal: JULIO B. LOPEZ RODRIGUEZ
C.I.F: G36022762
Coordinador técnico: