AGARESO, ASOCIACIÓN ONG DE COOPERACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO GALEGA DE REPORTEIROS SOLIDARIOS

Representante legal: LORENA SEIJO SANMIGUEL
C.I.F: G36589844
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
RÚA DO HÓRREO Nº 22 1ºA
15701 - Santiago de Compostela - A CORUÑA
Teléfono: 613042787 Móbil:
Fax:
Email: voluntariado@agareso.org
Nº de voluntarios: 121

INFORMACIÓN

Quen somos:

Somos unha ONGD integrada principalmente por comunicadores que traballa á prol do desenvolvemento dos pobos a través da comunicación.

A quen vai dirixida:

A xornalistas, fotógrafos, cámaras, deseñadores... ou persoas que teñan coñecementos ou intereses específicos na temática da comunicación social.

Quen pode colaborar:

Toda persoa que teña interese na temática de Comunicación para o Desenvolvemento

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado