AGARESO, ASOCIACIÓN ONG DE COOPERACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO GALEGA DE REPORTEIROS SOLIDARIOS

Representante legal: LORENA SEIJO SANMIGUEL
C.I.F: G36589844
Coordinador técnico: