CEESG - COLEXIO DE EDUCADORAS E EDUCADORES SOCIAIS DE GALICIA

Representante legal: MÓNICA SERRANO SOTO
C.I.F: Q1500270B
Coordinador técnico: Montse Sánchez