CONCELLO DE XERMADE

Representante legal: ROBERTO GARCÍA PERNAS
C.I.F: P2702100E
Coordinador técnico: ERNESTO ARES YAÑEZ

CONTACTO

Enderezo:
PRAZA DO CONCELLO S/N
27833 - XERMADE - LUGO
Teléfono: 982501001 Móbil:
Fax: 982501027
Email: xermade@xermade.org
Nº de voluntarios: 3

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Xuvenil
Maior