FUNDACION EOMAIA

Representante legal: LUCÍA GONZÁLEZ VICENTE
C.I.F: G27729326
Coordinador técnico: JUAN A. PULIDO ÁLVAREZ

CONTACTO

Enderezo:
R/ LÓPEZ MORA, 5 - 5º DRTA
36211 - VIGO - PONTEVEDRA
Teléfono: 986113258 Móbil:
Fax:
Email: fundacioneomaia@gmail.com
Nº de voluntarios: 8

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Adulta
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado