ASOCIACIÓN PADROADO DO MUSEO DO POBO GALEGO

Representante legal: JUSTO BERAMENDI GONZÁLEZ
C.I.F: G15037195
Coordinador técnico: FRANCISCO SANJIAO OTERO

CONTACTO

Enderezo:
SAN DOMINGOS DE BONAVAL, S/N
15703 - SANTIAGO DE COMPOSTELA - A CORUÑA
Teléfono: 981583620 Móbil:
Fax: 981554840
Email: info@museodopobo.gal
Nº de voluntarios: 25

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado
Educación e voluntariado