ASOCIACIÓN PADROADO DO MUSEO DO POBO GALEGO

Representante legal: JUSTO BERAMENDI GONZÁLEZ
C.I.F: G15037195
Coordinador técnico: FRANCISCO SANJIAO OTERO