CONCELLO A RÚA

Representante legal: AVELINO GARCÍA FERRADAL
C.I.F: P3207300I
Coordinador técnico: CARMEN ÁLVAREZ PÉREZ

CONTACTO

Enderezo:
Praza José Antonio Míguez Freire, 1
32350 - A RÚA - OURENSE
Teléfono: 988310116 Móbil:
Fax: 988311321
Email: concelloarua@gmail.com
Nº de voluntarios: 21

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar: