ANPA DO COLEXIO EDUCACIÓN ESPECIAL SANTA MARÍA (LUGO)

Representante legal: Mª CARMEN BERMÚDEZ LODEIRO
C.I.F: G27159425
Coordinador técnico: DIEGO EIRAS ABELEDO

CONTACTO

Enderezo:
Rúa da Luz, nº 1
27003 - LUGO - LUGO
Teléfono: Móbil: 669233556
Fax:
Email: anpasantamaria@yahoo.es
Nº de voluntarios: 12

INFORMACIÓN

Quen somos: Somos a Asociación de nais e pais de alumnos do colexio de Educación Especial Santa María de Lugo. Que durante o curso escolar organizamos acvidades extra escolares para alumnado de CEE SANTA MARIA. E durante o verán organizamos unha ocioteca de 9.00 a 14.00 horas para nenos e nenas con discapacidade.
A quen vai dirixida: As actividades durante o curso van dirixidas a alumnos do Colexio de Educación Especial. E polo verán se hai prazas libres podes ser usuarios da ocioteca nenos e nenas con discapacidade aínda que non sexan alumnos de CEE SANTA MARIA.
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. e infancia
Ámbitos do voluntariado
Educación e voluntariado