ANPA DO COLEXIO EDUCACIÓN ESPECIAL SANTA MARÍA (LUGO)

Representante legal: Mª CARMEN BERMÚDEZ LODEIRO
C.I.F: G27159425
Coordinador técnico: DIEGO EIRAS ABELEDO