AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE MANZANEDA

Representante legal: AMABLE FERNÁNDEZ BASALO
C.I.F: G32437899
Coordinador técnico: Clemente Pérez Arias

CONTACTO

Enderezo:
Ronda da Cavarca, 10
32784 - MANZANEDA - OURENSE
Teléfono: 988 333043 Móbil: 649804394
Fax:
Email: proteccioncivilmanzaneda@gmail.com
Nº de voluntarios: 40

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Xuvenil
Adulta
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes