AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE MANZANEDA

Representante legal: AMABLE FERNÁNDEZ BASALO
C.I.F: G32437899
Coordinador técnico: Clemente Pérez Arias