ASOCIACIÓN GRUPO SCOUT ILEX

Representante legal: Lara Vázquez Limia
C.I.F: G32466187
Coordinador técnico: Xulio López Pérez
MONITOR/A VOLUNTARIO/A EN GRUPO SCOUT LAICO
Actividades de educación non formal para traballar valores en actividades semanais e campamentos. As actividades semanais son, ordinariamente, os sábados, de 16.30 a 19.30 horas. Os campamento van de 2 a 12 días e son coincidentes coas vacacións escolares.