ASOCIACIÓN CENTINELAS

Representante legal: DENEB PILAR ODUARDO BLANCO
C.I.F: G70390745
Coordinador técnico: OLGA RULA FERNÁNDEZ BLANCO

CONTACTO

Enderezo:
Praza de Europa 5A-1ºA. 15707. Centro comercial Área Central. As Fontiñas
15707 - Santiago de Compostela - A CORUÑA
Teléfono: 881259901 Móbil: 658265764
Fax:
Email: coordinacion@asociacioncentinelas.es
Nº de voluntarios: 43

INFORMACIÓN

Quen somos:

A Asociación Centinelas é unha entidade apolítica, aconfesional e sen ánimo de lucro inscrita no Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos sociais da Xunta de Galicia. A súa constitución ten lugar no ano 2013 na cidade de Santiago de Compostela como resposta a unha demanda social crecente: a de prestar un apoio integral a mulleres e familias que por diversas razóns atópanse en situación de vulnerabilidade social e en grave risco de exclusión. Na actualidade presta atención a máis dun centear de familias residentes en Santiago e concellos limítrofes, e conta cun equipo humano cualificado para ofrecer unha atención integral que inclúe apoio psicolóxico, mediación familiar e intercultural, espazos para a conciliación familiar, formación, atención socioeducativa a menores, entre outros. Ademais, Centinelas xestiona un banco de recursos e axudas de atención básica á infancia, que é posible grazas á implicación de persoas e entidades colaboradoras. Todas as actividades que se desenvolven na asociación fan que Centinelas constitúa un centro de referencia para estas familias. A proximidade no trato, a resolución dos seus problemas e a sensibilidade ás dificultades específicas das mulleres son as que fan posible esta confianza.

A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:

En Centinelas valoramos moito os coñecementos, experiencias profesionais e vitais, e a motivación que nos achega o noso persoal voluntario. O valor que engaden ao traballo que desenvolvemos permítenos mellorar na identificación de necesidades, na planificación e desenvolvemento das actividades que executamos, así como na avaliación e propostas de mellora necesarias para optimizar o noso traballo. Valoramos moito que as persoas que queiran colaborar con nós teñan ganas de aprender, aportar, educar e que se sintan sensibilizadas coa etapa vital da maternidade e da infancia.

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Adulta
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e infancia
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado