ASOCIACIÓN PROXECTO MÁSCARAS

Representante legal: Santiago González Iglesias
C.I.F: G70401518
Coordinador técnico: Isabel Iglesias