ASOCIACIÓN NÓS MESMAS pola loita dos dereitos das mulleres homosexuais e bisexuais

Representante legal: Xiana Pérez Rial
C.I.F: G27718907
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
PRAZA PORTA DO SOL, 11 - BIS 3º
36202 - VIGO - PONTEVEDRA
Teléfono: Móbil: 627736965
Fax:
Email: nosmesmas@felgtb.org
Nº de voluntarios: 17

INFORMACIÓN

Quen somos:

A Asociación Nós Mesmas é unha organización feminista que nace en 2008 da man dun grupo de mozas novas e que se plantexaron como obxectivo contribuir a construcción de vías alternativas de pensamento para acadar as condicións necesarias para o exercicio e pleno disfrute por parte das mulleres lesbianas, bisexuais e transexuais dos seus dereitos.

A quen vai dirixida:

O noso obxectivo principal é a loita polos dereitos das mulleres lesbianas, bisexuais e transexuais, polo que son as principais participantes de destinatarias das nosas accións. Mais entendemos a defensa da diversidade afectivo sexual e de xénero como algo indivisible, polo que pode participar calquera persoa que se vexa representada na colectividade LGTBI+

Quen pode colaborar:

Pode participar calquera persoa que se sinta representada na colectividade LGTBI+ e que respecte os obxectivos e forma de traballar de Nós Mesmas

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado