ASOCIACIÓN NÓS MESMAS pola loita dos dereitos das mulleres homosexuais e bisexuais

Representante legal: Xiana Pérez Rial
C.I.F: G27718907
Coordinador técnico: