ASOCIACIÓN BÚSQUEDA Y SALVAMENTO DE GALICIA

Representante legal: SAMUEL IRIGOYEN CRUJEIRAS
C.I.F: G70420021
Coordinador técnico: SAMUEL IRIGOYEN CRUJEIRAS
Prevención de Accidentes en Medio Terrestre e Acuático
Colaboración nos proxectos de prevención de accidentes en medio terrestre e acuático nas provincias de Pontevedra e A Coruña. Non se precisa experiencia previa, pero se valora positivamente formación en materia de intervención en emerxencias ou formación en rama sanitaria.