ASOCIACIÓN PÁRKINSON LUGO

Representante legal: Rosa María Fariñas Fernández
C.I.F: G27382027
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
Avda. Infanta Elena (Casa Clara Campoamor) 11 - 3
27003 - LUGO - LUGO
Teléfono: 722402902 Móbil:
Fax:
Email: parkinsonlugo@hotmail.com
Nº de voluntarios: 6

INFORMACIÓN

Quen somos:

Somos unha asociación de enfermos de párkinson e as súas familias.

A quen vai dirixida:

Poboación en xeral.

Quen pode colaborar:

Toda persoa que este interesada.

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado