ASOCIACIÓN PÁRKINSON LUGO

Representante legal: Rosa María Fariñas Fernández
C.I.F: G27382027
Coordinador técnico: