GRUPO COMPOSTELA DE UNIVERSIDADES

Representante legal: MARÍA TERESA CARBALLEIRA RIVERA
C.I.F: G15520307
Coordinador técnico: MARÍA TERESA CARBALLEIRA RIVERA