GRUPO COMPOSTELA DE UNIVERSIDADES

Representante legal: MARÍA TERESA CARBALLEIRA RIVERA
C.I.F: G15520307
Coordinador técnico: MARÍA TERESA CARBALLEIRA RIVERA
Comunidade de acción voluntaria do Grupo Compostela de Universidades (Voluntarios GCU)
O Grupo Compostela de Universidades busca constituír un grupo de catro voluntarios para atender necesidades de interese social vencelladas ao Camiño de Santiago. Os voluntarios realizarán as tarefas de benvida, acompañamento e dinamización das actividades de programación mensual do GCU nas devanditas universidades, tales como: rexistro e control de participantes das actividades, punto de información para participantes, acompañamento e dinamización de actividades culturais (realización do Camiño de Santiago, visitas guiadas e excursións ao patrimonio de Galicia), acompañamento de participantes en actividades académicas (conferencias, sesións e debates), dinamización e guía local para os participantes, toma de fotografías dos actos, interactuación social e transferencia de experiencias e do coñecemento cos participantes e sociedade do entorno. A selección será feita polo comité de dirección do proxecto do Grupo Compostela de Universidades e será necesario o envío de unha carta de motivación e o currículum vítae ao seguinte enderezo electrónico: grupo.compostela@usc.es