PLATAFORMA DE ORGANIZACIÓNS DE INFANCIA DE GALICIA

Representante legal: Xesús María Vilas Otero
C.I.F: G70556360
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
RÚA BELVÍS, 2
15703 - SANTIAGO DE COMPOSTELA - A CORUÑA
Teléfono: 981582243 Móbil:
Fax:
Email: secretariatecnica@infanciagalicia.org
Nº de voluntarios: 2

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil