PLATAFORMA DE ORGANIZACIÓNS DE INFANCIA DE GALICIA

Representante legal: Xesús María Vilas Otero
C.I.F: G70556360
Coordinador técnico: Inés Salteiro Leis

CONTACTO

Enderezo:
RÚA BELVÍS, 2
15703 - SANTIAGO DE COMPOSTELA - A CORUÑA
Teléfono: 981582243 Móbil: 747491242
Fax:
Email: secretariatecnica@infanciagalicia.org
Nº de voluntarios: 52

INFORMACIÓN

Quen somos:

A plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia (POIG) é una plataforma territorial enmarcada no marco xeral de acción da Plataforma da Infancia estatal nada no ano 1997, coa misión de aunar os esforzos das entidades que traballan no ámbito da infancia e adolescencia e de crear un espazo de coordinación que defenda, promova e protexa os dereitos dos nenos, nenas e adolescentes conforme á Convención sobre os Dereitos do Neno das Nacións Unidas.

A POIG centra os seus esforzos na mellora da situación dos máis pequenos/as, especialmente de aqueles/as que sofren a discriminación, o desamparo ou se atopan en risco de exclusión social ou territorial.É unha asociación conformada case 40 entidades da comunidade, sen prexuízo de realizar actuacións estatais e internacionais a favor do bo trato á infancia e adolescencia en Galicia, para protexer e promocionar os seus dereitos fundamentais.

O seu interese é incrementar o benestar da infancia, denunciar e facer seguimento das situación que vulneren os dereitos das persoas menores de idade.

A quen vai dirixida:

A entidades sociais do ámbito de infancia e adolescencia da Comunidade Autónoma de Galicia.

Quen pode colaborar:

- Persoas do ámbito social, comunicacional ou do tempo libre con especial interese nos dereitos da infancia e adolescencia galega. 

- Coa eexperiencia requerida para cada acción/proxecto concreto.

- Habilidades de relación e traballo en equipo.

- Dispoñibilidade de tempo requirida segundo a acción/proxecto.

- Identificación cos valores organizacionais. ­

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e infancia
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado