PLATAFORMA DE ORGANIZACIÓNS DE INFANCIA DE GALICIA

Representante legal: Xesús María Vilas Otero
C.I.F: G70556360
Coordinador técnico: