FEDERACIÓN ALCER GALICIA

Representante legal: RAFAEL RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
C.I.F: G70474556
Coordinador técnico: ALFREDO SABORIDO PÉREZ

CONTACTO

Enderezo:
RUA MANUEL MARÍA, 6, 2º PORTA 2
15705 - A CORUÑA - A CORUÑA
Teléfono: Móbil: 670339066
Fax:
Email: alcergalicia@gmail.com
Nº de voluntarios: 50

INFORMACIÓN

Quen somos:
A Federación Alcer Galicia está composta polas 4 asociacións Alcer de cada provincia e temos todas como obxectivo mellorar a calidade de vida das persoas con enfermidade renal crónica, especialmente a través de:
- O acompañamento en todo o proceso ás persoas con ERC e os seus familiares.
- A sensibilización en materia de doazón de órganos.
A quen vai dirixida:
- Persoas con ERC e familiares.
- Voluntariado especializado.
- Poboación en xeral.
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e infancia
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado