FEDERACIÓN ALCER GALICIA

Representante legal: RAFAEL RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
C.I.F: G70474556
Coordinador técnico: ALFREDO SABORIDO PÉREZ