ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER E OUTRAS DEMENCIAS, AFAN

Representante legal: ESTEFANÍA VARELA CASAS
C.I.F: G27442482
Coordinador técnico: Gema Fernández Rey