ASOCIACIÓN GALEGA TECENDO SONHOS, AGALTES

Representante legal: SANDRA NOVOA DOMÍNGUEZ
C.I.F: G27874684
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
RUA TORREIRO, 2
36350 - NIGRÁN - PONTEVEDRA
Teléfono: Móbil: 661841357
Fax:
Email: agaltes.presidencia@gmail.com
Nº de voluntarios: 25

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e infancia
Vol. e cooperación
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado