ASOCIACIÓN GALEGA TECENDO SONHOS, AGALTES

Representante legal: SANDRA NOVOA DOMÍNGUEZ
C.I.F: G27874684
Coordinador técnico: