ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS INTELECTUALES VIRGEN DE LA O

Representante legal: María Luisa Dónega García Mares
C.I.F: G36150803
Coordinador técnico: Marta Elena Tobío Dónega

CONTACTO

Enderezo:
Praza Méndez Núñez, 1
36002 - Pontevedra - PONTEVEDRA
Teléfono: 986850251 Móbil:
Fax:
Email: mendeznunez@ocupa.e.telefonica.net
Nº de voluntarios: 1

INFORMACIÓN

Quen somos:

A Asociación de discapacitados intelectuales "Virgen de la O", entidade prestadora de servizos sociais inicia a súa actividade en 1991 e se incribe no RUEPSS o 16 de xuño de 1994. En 1997 asinou un acordo de ocupación de prazas coa Consellería de Sanidade e Servicios Sociais da Xunta de Galicia, o 1 de decembro de 2009 fixo un contrato para a xestión de servizos públicos por concerto de centro ocupacional e residencial co departamento de Traballo e Benestar, que sigue vixente.

Centros:

 • Centro Ocupacional e Vivenda Tutelada "Méndez Núñez" situado na Praza de Méndez Núñez nº1, no centro histórico de Pontevedra. O centro ocupacional está ubicado no primeiro andar. O segundo e o terceiro andar tiveron unha reforma integral e están destinados ao servizo residencial.
 • Centro Especial de Emprego “EmeEne” está situado na Rúa Xeneral Gutiérrez Mellado, 4 - local 7, nunha das zonas máis comerciais de Pontevedra.

 

A quen vai dirixida:

Os beneficiarios son persoas adultas con discapacidade intelectual e necesidades de apoio límite e intermitente, con resolución de recoñecemento de situación de dependencia pola Xunta de Galicia.

Quen pode colaborar:

PERFIL DO VOLUNTARIO

 • Ter máis de 18 anos.

 • Madurez e equilibrio ou estabilidade emocional segundo a idade.

 • Comprometerse cunha dispoñibilidade horaria.

 • Estar motivado.

 • Realizar formación específica sobre o mundo da Discapacidade Intelectual ou procedan de áreas formativas como: Traballo Social, Animación Sociocultural, Docencia, Psicoloxía, Pedagoxía, Deportes, etc.

 • Recoñecemento e respecto cara ás formas de vida, cultura, valores... que se poden atopar.

 • Confidencialidade e discreción no uso dos datos relativos ás Persoas con Discapacidade Intelectual coas que se realiza a acción voluntaria.

 • Empatía e facilidade de comunicación.

 • Capacidade para manter unha distancia emocional respecto dos problemas das persoas ás que se dirixe a acción voluntaria.

 • Capacidade para fomentar a autonomía e evitar o paternalismo.

 • Calidades para transmitir aceptación, seguridade e afecto, a través da linguaxe verbal e non verbal.

 

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Adulta
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado