INDICA QUE DÍAS E EN QUE XORNADA (MAÑÁ OU TARDE) ESTARÍAS DISPOÑIBLE.
COLABORACHES OU COLABORAS NOUTROS PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO?
COLABORACHES CON ESTE PROGRAMA NOUTRAS EDICIÓNS
INDICA SE ESTÁS INTERESADA/O EN ALOXAMENTO NO CASO DE PARTICIPAR MÁIS DUN DÍA CONSECUTIVO
Estás vacinado frente a COVID-19 segundo o calendario sanitario vixente ?