PROGRAMA DE VOLUNTARIADO PARA PERSOAS CON ALZHEIMER

No Ano Gallego do Alzhéimer, a Dirección Xeral de Mocidade, Participación e Voluntariado e a Dirección Xeral de Persoas con Discapacidade puxeron en marcha esta iniciativa co obxectivo de mellorar a calidade de vida das persoas que padecen a enfermidade de Alzhéimer e das súas familias e coidadores. 

Este programa xorde coa idea de fomentar que os cidadáns teñan un maior coñecemento e solidariedade cara ás persoas que padecen esta demencia e contribúan a garantirlle unha vida digna a estes enfermos, na súa maioría persoas maiores. 

O apoio de persoas voluntarias na atención dos enfermos de Alzhéimer permítelles gozar da compaña doutras persoas e axúdalles a mellorar o seu estado de ánimo,e para as familias e persoas coidadoras é unha axuda de gran valor. 

As persoas voluntarias realizarán nestes Centros fundamentalmente funcións de acompañamento. Estarán dirixidas por un profesional ou responsable do centro e contribuirán a que os usuarios participen nas diversas actividades que se desenvolven no centro, a apoialo na súa mobilidade, a realizar as actividades da súa vida cotiá e a ocupar o seu tempo libre. 

As persoas que queiran prestar accións de voluntariado con este colectivo poderán colaborar nos seguintes centros dependentes da Consellería de Política SocialCentros de día de Alzhéimer de
 

A Coruña:

 • A Coruña
 • A Coruña (AFACO)
 • Ferrol (AFAL)
 • Ribeira (AGADEA)
 • Santiago de Compostela (AGADEA)

Lugo:

 • Burela
 • Lugo (AFALU)
 • Celeiro (Viveiro)

Pontevedra:

 • A Estrada (AGADEA)
 • Lalín (Geriatros)
 • Moaña


Residencias de Maiores de:
 

A Coruña:

 • Laraxe (Cabanas)
 • Caranza (Ferrol)
 • Ribeira

Lugo:

 • Castro Ribeiras do Lea(Castro de Rei)
 • Centro Asimédica Virxe da Luz (Monforte)
 • As Gándaras(Lugo)
 • Quiroga

Ourense

 • Bande
 • Nosa Señora dúas Miragres (Barbadás)

Pontevedra:

 • Meixoeiro (Vigo)
 • Monte Arieiro (Vigo)

As persoas voluntarias tamén poderán realizar as súas tarefas con enfermos que viven nos seus propios domicilios proporcionándolles acompañamento e apoiando aos seus coidadores habituais; a condición de que estes estean interesados en recibir este servizo. 

As entidades interesadas en contar con voluntarios para acompañamento domiciliario son: Asociacións de familiares de enfermos de Alzhéimer 
AFAOR (Ourense) 
AFAGA (Vigo)