CONCELLO DE VILA DE CRUCES

Representante legal: LUIS CELSO TABOADA SÁNCHEZ
C.I.F: P3605900D
Coordinador técnico: MARÍA BEATRIZ IGLESIAS SÁNCHEZ

CONTACTO

Enderezo:
PRAZA JUAN CARLOS I, S/N
36590 - VILA DE CRUCES - PONTEVEDRA
Teléfono: 986-582017 Móbil: 986-582017
Fax: 986-582492
Email: info@viladecruces.es
Nº de voluntarios: 158

INFORMACIÓN

Quen somos:

VILA DE CRUCES é un municipio situado no límite máis setentrional da provincia de Pontevedra, da que administrativamente forma parte, no centro-oeste de Galicia. É un dos seis concellos que configuran a bisbarra natural do Deza. Pódese definir como península fluvial, xa que está rodeado por varios ríos: o Ulla, o Deza e o Arnego. Ten unha extensión de 155 km², está formado por 28 parroquias e ten 5435 habitantes (IGE 2016). Dista 40 km da capital de Galicia, coa que está comunicado por estrada a través da PO-960 e da autovía AP-53 ou N-525 (que está a 7 min). É un concello situado estratexicamente, xa que nunha hora podemos situarnos en Lugo, Ourense, Pontevedra ou A Coruña. Conta con conexión de autobuses diarios con Pontevedra, Coruña e Santiago.

A quen vai dirixida:

Os proxectos de voluntariado que poñemos en marcha van dirixidos a toda a poboación en xeral,dende os 16 anos en adiante, interesada en participar en diversos proxectos de dinamización social do noso concello.

Quen pode colaborar:

Poden colaborar con nós todas as persoas interesadas en proxectos de voluntariado. Valórase especialmente a predisposición dos voluntarios a participar e colaborar no desenvolvemento de actividades socio-culturais, medioambientais, deportivas e turísticas coa poboación infantil, mocidade, terceira idade e o resto da poboación do noso municipio. Os voluntarios deben ter iniciativa e predisposición por colaborar con outras persoas e traballar en equipo.

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. e infancia
Vol. e cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Admin. pública e voluntariado